Een consultatie

Steeds op afspraak.

Voor de eerste consultatie wordt minstens een uur tijd voorzien. Hier is het de bedoeling een overzicht te krijgen in de ziektegeschiedenis en een beeld van alle klachten en verstoringen die zich nu presenteren en zich vroeger hebben voorgedaan, gaande van lichamelijke klachten, emotionele gevoeligheden en mentale stoornissen.

Naast het uitgebreide gesprek zijn meegebrachte verslagen, laboresultaten, enz. ook nuttig. Verder kan een klinisch onderzoek, bloedafname of eventuele doorverwijzing mogelijk zijn.

Na conclusie en voorschrift worden concrete afspraken gemaakt voor de opvolging ter evaluatie.

Deze evaluatie gebeurt tijdens een vervolgconsultatie waarvoor een half uur uitgetrokken wordt. Hier wordt overlopen wat de ervaringen en veranderingen zijn die men gewaar geworden is in de gepasseerde weken. Zo'n vervolgconsultatie is belangrijk om de werking van de homeopathische remedie op het innerlijke van je gestel na te gaan en hiermee toekomstgericht de verdere strategie te bepalen.