De homeopathische middelen

Na de anamnese van de eerste consultatie en/of de vervolgconsultaties kan er een homeopathische remedie voorgeschreven worden. Het is interessant te weten waar deze middelen vandaan komen, hoe ze bereid worden en hoe ze proefondervindelijk getest zijn.

Meer informatie hoe ze best worden ingenomen en correct bewaard worden voor een latere gelegenheid: