De homeopathische verergering

Na het innemen van een homeopathische remedie kan er zich eerst een verslechtering voordoen, de zogenaamde homeopathische verergering, die van relatief korte duur is en gevolgd wordt door een duidelijke verbetering. Meestal doet het zich voor met een versterking van één of meerdere van de aanwezige klachten, soms kan het zijn onder de vorm van eliminaties: diarree, huiduitslag, braken, zweten, enz.
Het kan zich al manifesteren vanaf de dag van inname, maar het kan ook beginnen na enkele dagen.

De verklaring voor dit fenomeen is dat de energetische impuls van de remedie zo’n sterke affiniteit heeft met je eigen levensenergie dat deze laatste zijn geneesmechanisme eerst versterkt met de uiting in de bekende klachten.

Deze uiting van beginverergering is dus een gunstig teken en kan zich voordoen zowel op het lichamelijke als op het emotionele niveau. Deze uiting kan subtiel en licht zijn, maar het is ook mogelijk dat het nogal hevig is en lastig om dragen op dat moment.

Na deze beginperiode meestal van enkele uren tot enkele dagen, zelden langer dan een week, volgt een langere periode van beter voelen en positieve evolutie totdat de werking van de eerste impuls beëindigd is en men dit bij zelfobservatie duidelijk aanvoelt. Dan is de vervolgconsultatie nodig ter evaluatie van de werking en het vervolg van de behandeling.